DOI: 10.1055/s-00040992

Organic Materials

References

He G, Li Z, Wan X, Zhou J, Long G, Zhang S, Zhang M, Chen Y.
J. Mater. Chem. A 2013;
1: 1801

Download Bibliographical Data

Search in:
Access: