DOI: 10.1055/s-00024358

European Journal of Pediatric Surgery Reports

References

Liu J, Yin J, Liu XY, Hu YH, Ma XL, Zhang R. , et al.
Clinical characteristics of bronchopulmonary foregut malformation.

Zhonghua Er Ke Za Zhi 2017;
55 (08) 628-631

Download Bibliographical Data

Access: