DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Horak YI, Lytvyn RZ, Laba Y.-OV, Homza YV, Zaytsev VP, Nadirova MA, Nikanorova TV, Zubkov FI, Varlamov AV, Obushak MD.
Tetrahedron Lett. 2017;
58: 4103

Bibliographische Angaben herunterladen