DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Chernov NM, Shutov RV, Sharoyko VV, Kuz’mich NN, Belyakov AV, Yakovlev IP.
Eur. J. Org. Chem. 2017; 2836

Download Bibliographical Data