DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Filatova EA, Pozharskii AF, Gulevskaya AV, Vistorobskii NV, Ozeryanskii VA.
Synlett 2013;
24: 2515

Download Bibliographical Data

Access:
Access: