DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Arashiba K, Itabashi T, Nakajima K, Nishibayashi Y.
Chem. Lett. 2019;
48: 693

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: