DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Arashiba K, Miyake Y, Nishibayashi Y.
Nat. Chem. 2011;
3: 120

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in:
Aufrufen in: