DOI: 10.1055/s-00040442

International Journal of Nutrology

References

Diao M, Bao J, Xu Y.
[Clinical analysis of gluten-related disease].

Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2014;
53 (11) 884-889

Download Bibliographical Data

Access: