DOI: 10.1055/s-00025477

International Archives of Otorhinolaryngology

References

Sankaranarayanan G, Prithviraj V, Kumar V.
A study on efficacy of autologous platelet rich plasma in myringoplasty.

Online J Otolaryngol 2013;
3: 36

Download Bibliographical Data