DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Papakonstantinou-Garoufalias S, Pouli N, Marakos P, Chytyroglou-Ladas A.
Farmaco 2002;
57: 973

Download Bibliographical Data

Access:
Access: