DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Boyarskiy VP, Ryabukhin DS, Bokach NA, Vasilyev AV.
Chem. Rev. 2016;
116: 5894

Boyarskiy VP, Ryabukhin DS, Bokach NA, Vasilyev AV.
Chem. Rev. 2016;
116: 5894

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in:
Aufrufen in: