DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Suzuki S, Kamo T, Fukushi K, Hiramatsu T, Tokunaga E, Dohi T, Kita Y, Shibata N.
Chem. Sci. 2014;
5: 2754

Suzuki S, Kamo T, Fukushi K, Hiramatsu T, Tokunaga E, Dohi T, Kita Y, Shibata N.
Chem. Sci. 2014;
5: 2754

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: