DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Shabalin DA. Dvorko MYu. Zolotareva EE. Ushakov IA. Vashchenko AV. Schmidt EYu. Trofimov BA.
Eur. J. Org. Chem. 2017; 4004

Bibliographische Angaben herunterladen