DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

Referenz

Takao K.-i. Nanamiya R. Fukushima Y. Namba A. Yoshida K. Tadano K.-i.
Org. Lett. 2013;
15: 5582

Bibliographische Angaben herunterladen

Aufrufen in: