DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Huang W. Zhang X. Liu H. Shen J. Jiang H.
Tetrahedron Lett. 2005;
46: 5965

Huang W. Zhang X. Liu H. Shen J. Jiang H.
Tetrahedron Lett. 2005;
46: 5965

Download Bibliographical Data

Access: