DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ryu I. Uenoyama Y. Matsubara H.
Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006;
79: 1476

Ryu I. Uenoyama Y. Matsubara H.
Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006;
79: 1476

Download Bibliographical Data

Access: