DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Brucks AP. Treitler DS. Liu S.-A. Snyder SA.
Synthesis 2013;
45: 1886

Brucks AP. Treitler DS. Liu S.-A. Snyder SA.
Synthesis 2013;
45: 1886

Download Bibliographical Data

Access: