DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Li ST. Wang N. Xu S. Yin J. Nakanishi H. Dean N. Gao XD.
Biochim. Biophys. Acta, Gen. Subj. 2017;
1861: 2934

Download Bibliographical Data