DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Roszkowski P. Maurin JK. Czarnocki Z.
Tetrahedron: Asymmetry 2013;
24: 643

Roszkowski P. Maurin JK. Czarnocki Z.
Tetrahedron: Asymmetry 2013;
24: 643

Download Bibliographical Data

Access: