DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Peng C. Wang Y. Liu L. Wang H. Zhao J. Zhu Q.
Eur. J. Org. Chem. 2010; 818

Peng C. Wang Y. Liu L. Wang H. Zhao J. Zhu Q.
Eur. J. Org. Chem. 2010; 818

Download Bibliographical Data