DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Zheng JS. He Y. Zuo C. Cai XY. Tang S. Wang ZA. Zhang LH. Tian CL.
Liu L. 2016;
138: 3553

Download Bibliographical Data