DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Kariuki BM. Platts JA. Newman PD.
Dalton Trans. 2014; 2971

Kariuki BM. Platts JA. Newman PD.
Dalton Trans. 2014; 2971

Download Bibliographical Data