DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Budynina EM. Ivanov KL. Chagarovskiy AO. Rybakov VB. Trushkov IV. Melnikov MY.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 3692

Budynina EM. Ivanov KL. Chagarovskiy AO. Rybakov VB. Trushkov IV. Melnikov MY.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 3692

Budynina EM. Ivanov KL. Chagarovskiy AO. Rybakov VB. Trushkov IV. Melnikov MY.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 3692

Download Bibliographical Data

Access: