DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ivanova OA. Budynina EM. Skvortsov DA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 1223

Ivanova OA. Budynina EM. Skvortsov DA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 1223

Ivanova OA. Budynina EM. Skvortsov DA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2016;
22: 1223

Download Bibliographical Data

Access: