DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ivanov KL. Villemson EV. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2015;
21: 4975

Ivanov KL. Villemson EV. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2015;
21: 4975

Ivanov KL. Villemson EV. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2015;
21: 4975

Download Bibliographical Data

Access: