DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Rakhmankulov ER. Ivanov KL. Budynina EM. Ivanova OA. Chagarovskiy AO. Skvortsov DA. Latyshev GV. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Org. Lett. 2015;
17: 770

Rakhmankulov ER. Ivanov KL. Budynina EM. Ivanova OA. Chagarovskiy AO. Skvortsov DA. Latyshev GV. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Org. Lett. 2015;
17: 770

Rakhmankulov ER. Ivanov KL. Budynina EM. Ivanova OA. Chagarovskiy AO. Skvortsov DA. Latyshev GV. Trushkov IV. Melnikov MYa.
Org. Lett. 2015;
17: 770

Download Bibliographical Data

Access: