DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ivanova OA. Budynina EM. Grishin YuK. Trushkov IV. Verteletskii PV.
Eur. J. Org. Chem. 2008; 5329

Ivanova OA. Budynina EM. Grishin YuK. Trushkov IV. Verteletskii PV.
Eur. J. Org. Chem. 2008; 5329

Ivanova OA. Budynina EM. Grishin YuK. Trushkov IV. Verteletskii PV.
Eur. J. Org. Chem. 2008; 5329

Download Bibliographical Data