DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Mel’nikov MY. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV.
Mendeleev Commun. 2011;
21: 293

Mel’nikov MY. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV.
Mendeleev Commun. 2011;
21: 293

Mel’nikov MY. Budynina EM. Ivanova OA. Trushkov IV.
Mendeleev Commun. 2011;
21: 293

Download Bibliographical Data

Access: