DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Li J.-B. He Q.-Q. Liu Y.-T. Liu S.-L. Tang S. Li C.-M. Sun D.-M. Li X.-R. Zhou M. Zhu P. Bi G.-Q. Zhou Z.-H. Zheng J.-S. Tian C.-L.
ChemBioChem 2016;
18: 176

Download Bibliographical Data