DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Zhou X. Ma H. Shi C. Zhang Y. Liu X. Huang G.
Eur. J. Org. Chem. 2017; 237

Download Bibliographical Data