DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Volkova YA. Budynina EM. Kaplun AE. Ivanova OA. Chagarovskiy AO. Skvortsov DA. Rybakov VB. Trushkov IV. Melnikov MY.
Chem. Eur. J. 2013;
19: 6586

Volkova YA. Budynina EM. Kaplun AE. Ivanova OA. Chagarovskiy AO. Skvortsov DA. Rybakov VB. Trushkov IV. Melnikov MY.
Chem. Eur. J. 2013;
19: 6586

Download Bibliographical Data

Access: