DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Iqbal N. Choi S. Ko E. Cho EJ.
Tetrahedron Lett. 2012;
53: 2005

Iqbal N. Choi S. Ko E. Cho EJ.
Tetrahedron Lett. 2012;
53: 2005

Download Bibliographical Data

Access: