DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Ota A, Kakehashi A, Toyoda F, Kinoshita N, Shinmura M, Takano H, Obata H, Matsumoto T, Tsuji J, Dobashi Y, Fujimoto WY, Kawakami M, Kanazawa Y.
J. Diabetes Res. 2013;
2013: 1

Download Bibliographical Data