DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Dong H, Liu G, Jiang B, Guo J, Tao G, Yiu WE. I, Zhou J, Li G.
Biomed. Rep. 2014;
2: 344

Download Bibliographical Data