DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Belokon YN, Gutnov AV, Moskalenko M, Yashkina LV, Lesovoy DE, Ikonnikov NS, Larichev VS, North M.
Chem. Commun. 2002; 244

Download Bibliographical Data