DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Knizhnikov VO, Voitenko ZV, Golovko VB, Gorichko MV.
Tetrahedron: Asymmetry 2012;
23: 1080

Download Bibliographical Data

Access: