DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Radchenko AV, Kostjuk SV, Ganachaud F.
Polym. Chem. 2013;
4: 1883

Download Bibliographical Data

Access: