DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Novikov RA, Tarasova AV, Korolev VA, Timofeev VP, Tomilov YuV.
Angew. Chem. Int. Ed. 2014;
53: 3187

Download Bibliographical Data

Access: