DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Chagarovskiy AO, Ivanova OA, Budynina EM, Trushkov IV, Melnikov MYa.
Tetrahedron Lett. 2011;
52: 4421

Download Bibliographical Data

Access: