DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Ivanova OA, Budynina EM, Chagarovskiy AO, Trushkov IV, Melnikov MYa.
J. Org. Chem. 2011;
76: 8852

Download Bibliographical Data

Access: