DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Volkova YuA, Budynina EM, Kaplun AE, Ivanova OA, Chagarovskiy AO, Skvortsov DA, Rybakov VB, Trushkov IV, Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2013;
19: 6586

Download Bibliographical Data

Access: