DOI: 10.1055/s-00000083

Synlett

References

Ivanova OA, Budynina EM, Chagarovskiy AO, Rakhmankulov ER, Trushkov IV, Semeykin AV, Shimanovskii NL, Melnikov MYa.
Chem. Eur. J. 2011;
17: 11738

Download Bibliographical Data

Access: