DOI: 10.1055/s-00000056

Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin

Referenz

Shacklock M.
Neurodynamika kliniczna. Red wydania polskiego Saulicz E.
Elsevier, Urban & Partner;
Wrocław: 2005

Bibliographische Angaben herunterladen