DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Xiong Y, Wang GF, Zhang JY, Wu SY, Xu W, Zhang JJ, Wu SG, Rao JJ.
Naringin inhibits monocyte adhesion to high glucose-induced human umbilical vein endothelial cells.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2010;
30: 321-325

Download Bibliographical Data

Search in: