DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

Referenz

Li A, Zhao JJ, Liu J, Shi JF, Rao GZ, Wei H, Gou JZ.
Experimental study on the functional regulation of naringin in human periodontal ligament cells.

Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2011;
20: 561-566

Bibliographische Angaben herunterladen

Suchen in: