DOI: 10.1055/s-00000015

European Journal of Pediatric Surgery