DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Gerus II, Mironetz RX, Kondratov IS, Bezdudny AV, Dmytriv YV, Shishkin OV, Starova VS, Zaporozhets OA, Tolmachev AA, Mykhailiuk PK.
J. Org. Chem. 2012;
77: 47

Download Bibliographical Data

Access: