DOI: 10.1055/s-00000084

Synthesis

References

Radchenko DS, Mykhailiuk PK, Bezdudny AV, Komarov IV.
Synlett 2009; 1827

Download Bibliographical Data

Access: