DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Zhou J, Zhu Q, Yang X.
Clinical observation of side effects of Tripterygium preparation. 
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1999; 19: 77-79  

Download Bibliographical Data

Search in: