DOI: 10.1055/s-00000058

Planta Medica

References

Fan AY, Lao L, Zhang RX, Zhou AN, Berman BM.
Preclinical safety evaluation of the aqueous acetone extract of Chinese herbal formula modified Huo Luo Xiao Ling Dan. 
Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2010; 8: 438-447  

Download Bibliographical Data

Search in: